Με το όνομα Τήρης ή Τίρις ήταν γνωστοί τέσσερις βασιλείς των Οδρύσων και άλλα πρόσωπα βασιλικών οικογενειών της Θράκης.

  1. Τήρης Α΄ (βασίλεψε 460-445 π.Χ.), ιδρυτής του βασιλείου, πρώτος συνένωσε τους Οδρύσες σε βασίλειο και υποτάσοντας άλλα Θρακικά φύλα επέκτεινε τα όρια του βασιλείου από το Στρυμόνα μέχρι τον Βόσπορο.
Τήρης

Η Θράκη ήταν κατ' όνομα τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίάς από το 516 π.Χ. επί της βασιλείας του Δαρείου του Μεγάλου και υποτάχθηκε πάλι από το Μαρδόνιο το 492 π.Χ..

Το κράτος των Οδρυσών ήταν το πρώτο Θρακικό που απέκτησε τον έλεγχο τη περιοχής, με τη συνένωση πολλών Θρακικών φυλών υπό έναν ενιαίο ηγεμόνα, το βασιλιά Τήρης κατά πάσα πιθανότητα το 470, μετά την ήττα των Περσών στην Ελλάδα. Ο Τήρης, που ένωσε τις 40 ή περισσότερες θρακικές φυλές, ήταν γνωστός για τις στρατιωτικές ικανότητές του και πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο πεδίο της μάχης. Πέθανε κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής εκστρατείας το 445 π.Χ. Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι αυτή ήταν κατά των Τριβαλλών, μιας θρακικής φυλής που καταλάμβανε μια μεγάλη περιοχή στα βόρεια της Θράκης. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών και τον διαδέχτηκε ο δεύτερος γιος του, Σιτάλκης, που φαίνεται να διέθετε την πολεμική ανδρεία του πατέρα του και να χρησιμοποίησε όλες τις φυλές για πόλεμο κατά της Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη δεν έχει καμία σχέση με τον μυθικό βασιλιά Τήρη η Τηρέα και το Τήρης πιθανόν δεν ήταν το πραγματικό του όνομα. Γιος του Τήρη ήταν και ο Σπαράδοκος που βασίλεψε υποτελής του Σιλτάκη.[1]

  1. Τήρης Β΄, βασίλεψε σε ένα τμήμα του βασιλείου των Οδρυσών , στα υπόλοιπο βασίλειο βασίλεψαν οι Μήτοκος και Μαισάδης.
  2. Τήρης Γ΄
  3. Σκοστόδοκος), γιος και διάδοχος του Αμάδοκου Β΄. Συμμάχησε με τον Κερσοβλέπτη εναντίον του Φιλίππου χάνοντας τέλος το βασίλειό του το 353 π.Χ.
  4. Τήρης Δ΄ γιος του Κότυος Δ΄ που βασίλεψε το 149 π.Χ.
  5. Τίρις αναφέρεται σαν ηγεμών Θραξ
  6. Με το όνομα Τήρης ήταν γνωστός και ο ένας γιος του Κερσοβλέπτη.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Κωνσταντίνος Κουρτίδης: Ιστορία της Θράκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 54 μ.χ., Τυπογραφείο Αλευρόπουλου, Εν Αθήναις 1932

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. [...] ὁ δὲ Τήρης οὗτος ὁ τοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶτος ᾿Οδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὶ πλέον τῆς ἄλλης Θρᾴκης ἐποίησεν· πολὺ γὰρ μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρᾳκῶν. Τηρεῖ δὲ τῷ Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ' ᾿Αθηνῶν σχόντι γυναῖκα προσήκει ὁ Τήρης οὗτος οὐδέν, οὐδὲ τῆς αὐτῆς Θρᾴκης ἐγένοντο, ἀλλ' ὁ μὲν ἐν Δαυλίᾳ τῆς Φωκίδος νῦν καλουμένης γῆς [ὁ Τηρεὺς] ᾤκει, τότε ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰκουμένης, καὶ τὸ ἔργον τὸ περὶ τὸν ῎Ιτυν αἱ γυναῖκες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἔπραξαν (πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος μνήμῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται), εἰκός τε καὶ τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνάψασθαι τῆς θυγατρὸς διὰ τοσούτου ἐπ' ὠφελίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους μᾶλλον ἢ διὰ πολλῶν ἡμερῶν ἐς ᾿Οδρύσας ὁδοῦ. Τήρης δὲ οὐδὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων βασιλεύς [τε] πρῶτος ἐν κράτει ᾿Οδρυσῶν ἐγένετο [...] Θουκυδίδου Ιστοριών Β΄