Ο Τίφυς (Τῖφυς) ήταν μυθικός Αργοναύτης.

Τίφυς
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΦορβάς και Άγνιος και Yρμίνη
Commons page Σχετικά πολυμέσα

Ήταν υιός του Αγνίου από τις Θεσπιές της Βοιωτίας και κυβερνήτης της Αργούς. Πέθανε στη χώρα των Μαρανδυνών όπου βασίλευε ο Λύκος , λίγο πριν φτάσουν στην Κολχίδα, όταν οι Αργοναύτες σταμάτησαν εκεί, την θέση του πήρε ο Αγκαίος. [1][2]

  1. ὡς δὲ ἡ ναῦς κατεσκευάσθη, χρωμένῳ ὁ θεὸς αὐτῷ πλεῖν ἐπέτρεψε συναθροίσαντι τοὺς ἀρίστους τῆς Ἑλλάδος. οἱ δὲ συναθροισθέντες εἰσὶν οἵδε· Τῖφυς Ἁγνίου, ὃς ἐκυβέρνα τὴν ναῦν,Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α' [Α 9,16]
  2. [Α 9,23] οἱ δὲ Ἀργοναῦται πρὸς Μαριανδυνοὺς παρεγένοντο, κἀκεῖ φιλοφρόνως ὁ βασιλεὺς ὑπεδέξατο Λύκος. ἔνθα θνήσκει μὲν Ἴδμων ὁ μάντις πλήξαντος αὐτὸν κάπρου, θνήσκει δὲ καὶ Τῖφυς, καὶ τὴν ναῦν Ἀγκαῖος ὑπισχνεῖται κυβερνᾶν Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α'