Ο Ταχίρ Μπέης ήταν ανώτερος αξιωματικός του ναυτικού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.

Συγκεκριμένα είχε λάβει μέρος στη Ναυμαχία της Λήμνου στις 5 Ιανουαρίου του 1913 ως πλοίαρχος της ναυτικής μοίρας υπό την γενική αρχηγία του Τούρκου ναυάρχου Ραμίζ Μπέη όπου μετά τη νικηφόρο εκείνη ναυμαχία των Ελλήνων τον αντικατέστησε στα καθήκοντά του.

Στις 24 Ιανουαρίου του 1913 ο Ταχίρ Μπέης υπέβαλε απ΄ ευθείας στον Σουλτάνο Μεχμέτ Ε΄ ειδικό υπόμνημα στο οποίο και περιέγραφε την οικτρή κατάσταση που συνέβαινε στον οθωμανικό στόλο κατά τη ναυμαχία εκείνη, τόσο από έλλειψη εκπαίδευσης αξιωματικών και ναυτών, όσο και από τεχνικές αδυναμίες των υφιστάμενων παλαιών και ασυντήρητων πολεμικών πλοίων, καταλογίζοντας τεράστιες ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία του οθωμανικού στόλου, διατυπώνοντας στο τέλος την άποψη ότι ήταν αδύνατον πλέον υπό εκείνες τις συνθήκες να συνεχιστούν οι κατά θάλασσα επιχειρήσεις με τους Έλληνες.


  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τόμος 57ος, σελ. 27