Τεχνητή επιλογή είναι η διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για αναπαραγωγή ζώα ή φυτά με χαρακτηριστικά που έχουν ορισμένο ενδιαφέρον για αυτόν, καθορίζει δηλαδή ποιοι γονότυποι θα αναπαραχθούν περισσότερο σε σχέση με άλλους. Με την επιλογή, απομακρύνονται από τον πληθυσμό ανεπιθύμητα γονίδια, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συχνότητα γονιδίων με ευνοϊκή επίδραση στα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν.[1] Συνήθως, κατά την τεχνητή επιλογή διατηρούνται για αναπαραγωγή τα άτομα που η φαινοτυπική τους τιμή για τον προς βελτίωση χαρακτήρα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από μια ορισμένη τιμή, ενώ τα υπόλοιπα άτομα δε συμμετέχουν στον πληθυσμό της επόμενη γενεάς.[2]

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Μπάνος, Γεώργιος (2010). Βασικές Αρχές της Γενετικής και Κληρονομικότητα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. ISBN 978-960-357-094-3. 
  2. Λουκάς, Μιχαήλ, Γ. (2010). Εισαγωγή στη Γενετική. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN 978-960-351-814-3.