Τονικό ύψος

ηχητική - μουσική παράμετρος

Τονικό ύψος είναι η συχνότητα που αντιστοιχεί σε κάθε νότα καθορίζει και το τονικό ύψος της, για παράδειγμα το τονικό ύψος της νότας λα είναι στα 440HZ χαμηλότερες νότες θεωρούνται αυτές που είναι πιο κάτω από τα 440 HZ και υψηλότερες αυτές που έχουν περισσότερα HZ.

Στη τονική μουσική κατά την άποψη του συγκερασμένου συστήματος (τόνος-ημιτόνιο με χώρισμα της οκτάβας σε 12 όμοια ημιτόνια ) υπάρχουν χαμηλές νότες και υψηλές.

Το τονικό ύψος εν τέλει χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συχνότητα που εκπέμπει κάθε ήχος.