Τοπολογικός χάρτης

Τοπολογικός χάρτης ονομάζεται ένας χάρτης ο οποίος έχει υποστεί γενίκευση των δεδομένων του σε τόσο μεγάλο βαθμό που διατηρούνται μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του. Σε αυτούς τους χάρτες η κλίμακα και ο προσανατολισμός των στοιχείων έχουν παραμορφωθεί, ενώ όμως παράλληλα διατηρούνται οι σχετικές θέσεις μεταξύ των σημείων.

Το γνωστότερα ίσως παραδείγματα τοπολογικών χαρτών είναι οι χάρτες που απεικονίζουν τις γραμμές του μετρό. Σε αυτούς η γεωγραφική πραγματικότητα απεικονίζεται αρκετά απλοποιημένη, ενώ η σχετική θέση μεταξύ των γραμμών των συρμών και η θέση των σταθμών κατά μήκος των γραμμών παραμένουν οι σωστές.

Η κατηγορία αυτή των χαρτών παίρνει το όνομά της από την έννοια της τοπολογίας των Μαθηματικών.