Επισκέψιμα σπήλαια στην Ελλάδα

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά επισκέψιμα σπήλαια. Στα περισσότερα από αυτά ο επισκέπτης πληρώνει κάποιο εισιτήριο εισόδου. Ο παρακάτω κατάλογος βασίζεται στο αρχείο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας.

Ελληνικά τουριστικά σπήλαια και τεχνητά έγκοιλαΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Σπήλαια