Η Attica Bank (πρώην Τράπεζα Αττικής) είναι ελληνική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1925 και ανήκει στον ομώνυμο χρηματοπιστωτικό όμιλο, με παρουσία 47 καταστημάτων στη χώρα (2023). Εδρεύει στην Αθήνα και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.[1]

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Εμπορική επ.Attica Bank
ΕισηγμένηΧΑΑATT
ΚλάδοςΤράπεζες
Ίδρυση1925
ΈδραΟμήρου 23, 10672, Αθήνα, Ελλάδα
Σημαντικά πρόσωπαΙωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ελένη Βρεττού (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
ΥπηρεσίεςΛιανική τραπεζική,
Επιχειρηματική τραπεζική,
Ψηφιακή τραπεζική
ΙδιοκτήτηςΤ.Χ.Σ. (69,5%)
Ε.Φ.Κ.Α. (8,4%)
Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. (5,6%)
Λοιποί μέτοχοι (<5%) (16,5%)[1]
Υπάλληλοι594 (31.03.2023)[1]
Ιστότοποςwww.atticabank.gr
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σελίδα στο Twitter Σελίδα στο Instagram Λογαριασμός στο YouTube Σελίδα στο Linkedin

Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα και δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών ενώ ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσιών χρηματιστηριακών συναλλαγών στους πελάτες της.

Η Τράπεζα το 1964 εξαγοράζεται από τον όμιλο εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηματιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997 η Εμπορική Τράπεζα μεταβιβάζει μέσω του Χρηματιστηρίου μέρος των μετοχών που κατέχει στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέμβριο του 2002 περίπου το 17% των μετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2018, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, καθώς και σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του μοντέλου λειτουργίας της.

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Attica Bank προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €240 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη.

Τον Απρίλιο του 2023 ολοκληρώθηκε με πλήρη κάλυψη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €473,3 εκατ., με τη μετοχική σύνθεση να διαμορφώνεται ως εξής: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 69,5%, Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης με ποσοστό 8,4%, Παγκρήτια Τράπεζα με ποσοστό 5,6%, Thrivest Holding Ltd με ποσοστό 4,9%, Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με ποσοστό 4,4% και λοιπά πρόσωπα με ποσοστό 7,2% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας.[2]

Εταιρείες Ομίλου Επεξεργασία

ATTICA BANCASSURANCE AGENCY S.A.[3] Έχει ως έργο την ανάληψη, απ’ ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την εξεύρεση κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων από την αγορά για τους πελάτες της Attica Bank.

Βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο banking[4] Επεξεργασία

Η Attica Bank ευθυγραμμίζει πλήρως τη νέα στρατηγική της με τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό με ιδιαίτερη έμφαση:

  • στη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων έγκρισης (underwriting) στις διαδικασίες πιστοδοτήσεων.
  • σε υψηλά ποσοστά περιβαλλοντικών πιστοδοτήσεων σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
  • στην κινητοποίηση των πελατών μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και έργων οικολογικής συνείδησης όχι μόνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας αλλά και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.
  • στην καταγραφή και παρακολούθηση των θετικών ή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της.
  • στη δημιουργία της κατάλληλης οργάνωσης που θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία