Τράπεζα της Πορτογαλίας

Η Τράπεζα της Πορτογαλίας είναι η Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας.

Η έδρα της Τράπεζας στη Λισαβόνα

ΙστορίαΕπεξεργασία

Με την ίδρυση ενός βασιλικού ναύλου στις 19 Νοεμβρίου 1846 για να ενεργήσει ως εμπορική τράπεζα και τράπεζα έκδοσης, προέκυψε από τη συγχώνευση της Banco de Lisboa και της Companhia de Confiança Nacional, μιας εταιρείας επενδύσεων ειδικευμένης στη χρηματοδότηση του κοινού χρέος. Η τράπεζα εκδίδει νόμιμο χρήμα, το οποίο σχεδιάστηκε σαν εθνικό νόμισμα: το Πορτογαλικό ρεάλ έως το 1911, το Πορτογαλικό εσκούδο από το 1911 έως το 1998, και το ευρώ από το 1999.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία