Ο Τρίτος Δρόμος είναι σύγχρονο πολιτικό ρεύμα, με έντονη επιρροή στη Δυτική Ευρώπη.

Η βάση του Τρίτου Δρόμου και τα κύρια χαρακτηριστικά του Επεξεργασία

Ο Τρίτος Δρόμος ως πολιτικό ρεύμα αποτελεί κράμα σοσιαλδημοκρατικών, φιλελεύθερων και εθνικών συντηρητικών στοιχείων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Οικονομικά εκπροσωπεί έναν ιδιότυπο συμβιβασμό μεταξύ Καπιταλισμού και Σοσιαλισμού, ενώ πολιτικά κινείται τόσο στα πλαίσια του σύγχρονου φιλελευθερισμού όσο και του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ρίζες του αποτελούν ο Φαβιανός Σοσιαλισμός, η οικονομική θεωρία του Τζων Κέυνς, το Νιου Ντηλ του Ρούζβελτ. Κύρια χαρακτηριστικά του Τρίτου Δρόμου είναι η πεποίθηση της μετάλλαξης του καπιταλισμού σε Οικονομία της γνώσης, η αναγνώριση του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζει στην οικονομία και την κοινωνία, τοπική, εθνική και παγκόσμια, η Κοινωνία των Πολιτών και η εκλεγμένη κυβέρνηση. Ο Τρίτος Δρόμος (Third Way) δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση και πουθενά με τη φασιστική-ολοκληρωτική Τρίτη Θέση (Third Position).

Πολιτική επιρροή Επεξεργασία

Υπό την επιρροή του Τρίτου Δρόμου βρίσκεται ένα σημαντικό τμήμα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και ιδιαίτερα το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα, καθώς και το Αμερικανικό Δημοκρατικό Κόμμα.

Πολιτικές μορφές Επεξεργασία