Η Τριάδα των Θηβών αποτελούσε αιγυπτιακή θεϊκή οικογένεια, η οποία λατρευόταν στην ευρύτερη περιοχή των Θηβών. Κέντρα της λατρείας αυτής ήταν οι ναοί του Λούξορ και του Καρνάκ.

Ο Ραμσής Γ΄ (δεξιά) και η Τριάδα των Θηβών.

Υπέρτατος θεός και δημιουργός του κόσμου θεωρούνταν ο Άμων. Σύζυγός του ήταν η Μουτ, θεά του πολέμου, ενώ είχαν αποκτήσει τον σεληνιακό θεό Χονσού.

Πηγές Επεξεργασία

  • Scott Steedman (μτφρ. Δήμος Αυγερινός), Αρχαία Αίγυπτος, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1998, ISBN 960-600-099-0