Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Τρόχιλος είναι γνωστός ένας ιεροφάντης (μάντης) από το Άργος, ο οποίος αναφέρεται ως ο πατέρας του Τριπτολέμου και του Ευβουλέα, Σύμφωνα όμως με μία άλλη παράδοση, οι Τριπτόλεμος και Ευβουλέας ήταν παιδιά του Δυσαύλη και γενικότερα επιχειρείται να εμφανισθούν ως γηγενείς της Ελευσίνας, στην οποία είχαν καταφύγει.

Τροχίλος
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΤριπτόλεμος
Εὐβουλεύς
ΓονείςΚαλλίθυια

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969