Με τον όρο μηχανικό τύμπανο, ή τύμπανο μηχανικό χαρακτηρίζεται γενικά οποιοδήποτε κυλινδρικό σώμα μηχανικής διάταξης που εκ της περιστροφής του παράγει έργο, είτε ένεκα υποδοχών, είτε λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταφοράς κίνησης, είτε ως όργανο πίεσης ή ακόμα και ως όργανο μέτρησης.

Είδη μηχανικών τυμπάνων Επεξεργασία

 
Βαρούλκο αγκυρών με σύνθετη διάταξη τυμπάνων, περιέλιξης (ακραία κόκκινα), πέδης (κίτρινα) και κνωδακοφόρα (εσωτερικά κόκκινα) επί του αυτού άξονα
 • Τύμπανο βαθμονομημένο, ή μετρητικό.
 • Τύμπανο κνωδακοφόρο.
 • Τύμπανο κύλισης.
 • Τύμπανο μαγνητικό.
 • Τύμπανο πέδης.
 • Τύμπανο περιέλιξης.
 • Τύμπανο πηδαλίου.
 • Τύμπανο πιεστηρίου.
 • Τύμπανο πλυντηρίου.
 • Τύμπανο σύνθετο.
 • Τύμπανο υδροστατικό.
 • Τύμπανο ωρολογιακό.

Πηγές Επεξεργασία

 • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τομ.58ος, σελ.289.