Με τον όρο υδρογόνωση, (hydrogenation), χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε χημική αντίδραση μεταξύ υδρογόνου με κάποιο χημικό στοιχείο ή χημική ένωση που συχνά αναφέρεται και ως υπόστρωμα. Απλούστερα είναι η ένωση υδρογόνου με μια ουσία.

Με τη βοήθεια της υδρογόνωσης, για παράδειγμα, ενώνονται τα φυτικά υγρά έλαια με υδρογόνο και μετατρέπονται σε μαργαρίνη.

Οι αντιδράσεις υδρογόνωσης μπορεί να είναι αντιδράσεις αναγωγής ή αντιδράσεις προσθήκης.

  • Στην περίπτωση αναγωγής ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιδράσεις που προκαλούνται από το υδρογόνο «εν τω γεννάσθαι», (nascent), δηλαδή από αέριο υδρογόνο που είναι προϊόν προηγούμενης πρόσφατης αντίδρασης, για παράδειγμα: επίδραση αραιού θειϊκού οξέος σε ψευδάργυρο, όπου η πηγή του υδρογόνου αποκαλείται δότης ηλεκτρονίων και πρωτονίων.

Διευκρινίζεται ότι αν κατά την επίδραση του υδρογόνου επέλθει ρήξη ενός χημικού δεσμού του υποστρώματος τότε δεν πρόκειται για υδρογόνωση αλλά για υδρογονόλυση, όπως συμβαίνει π.χ. στη σύνθεση του υδροχλωρίου. Συχνά όμως την υδρογόνωση ακολουθεί η υδρογονόλυση, όπως π.χ. η σύνθεση της αμμωνίας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία