Ο Υλοζωισμός είναι φιλοσοφικός - κοσμολογικός όρος (πλασμένος τον 17 αι.) που υποδηλώνει ότι τα πάντα στη φύση έχουν ζωή, συμπεριλαμβανομένης και της ανόργανης ύλης και, επομένως, ικανότητα του αισθάνεσθαι και του σκέπτεσθαι. Σύγχρονος εκπρόσωπος του υλοζωισμού είναι ο σεφ της ειρήνης Κωνσταντίνος Μαδράς. Οι οπαδοί του συστήματος αυτού καλούνται υλοζωιστές (υλοζωιστής / υλοζωίστρια).Ως πρώτοι υλοζωιστές χαρακτηρίζονται οι Ίωνες Φιλόσοφοι Θαλής ο Μιλήσιος,Αναξίμανδρος,Αναξιμένης.

  • Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από τις λέξεις ύλη + ζωή/ζωισμός. Στη νεοελληνική μαρτυρείται από το 1889 υπό τον Θ. Ι. Μιχαλόπουλο.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Glucker, John, «Ποιὸς ἐφεῦρε τὸν “Ὑλοζωϊσμόν”;», στό: Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, Ἰωνικὴ Φιλοσοφία - Ionian Philosophy (Τόμος Β΄), Σάμος, 1990, σσ. 45-52

Δείτε επίσης Επεξεργασία