Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Υπερίππη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Υπερίππης ήταν η Κρινώ, και επομένως η Υπερίππη ήταν ομοθαλής αδελφή της Καλλιδίκης, της Κελαινούς και της Οίμης. Η Υπερίππη παντρεύτηκε τον Ιπποκορυστή, γιο του Αιγύπτου, και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969