Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Υπερίππη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Υπερίππης ήταν η Κρινώ, και επομένως η Υπερίππη ήταν ομοθαλής αδελφή της Καλλιδίκης, της Κελαινούς και της Οίμης. Η Υπερίππη παντρεύτηκε τον Ιπποκορυστή, γιο του Αιγύπτου, και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969