Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Καλλιδίκη είναι γνωστά τα παρακάτω τρία διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Η μία από τις 4 θυγατέρες του Κελεού, βασιλιά της Ελευσίνας, και της συζύγου του Μετανείρας. Αδέλφια της Καλλιδίκης ήταν οι Καλλιθόη, Κλεισιδίκη, Δημώ, Δημοφώντας και Τριπτόλεμος.
  2. Βασίλισσα των Θεσπρωτών που απέκτησε ένα παιδί από τον Οδυσσέα, τον Πολυποίτη. Μετά τον θάνατο της Καλλιδίκης ο Οδυσσέας παρέδωσε τη βασιλεία των Θεσπρωτών στον Πολυποίτη και επέστρεψε στην Ιθάκη.
  3. Μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της ήταν η Κρινώ, και επομένως η Καλλιδίκη ήταν ομοθαλής αδελφή της Κελαινούς, της Οίμης και της Υπερίππης. Η Καλλιδίκη παντρεύτηκε τον Πανδίονα, γιο του Αιγύπτου, και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969