Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Καλλιθόη είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Η μεγαλύτερη σε ηλικία από τις 4 θυγατέρες του Κελεού, βασιλιά της Ελευσίνας, και της συζύγου του Μετανείρας. Αδέλφια της Καλλιθόης ήταν οι Καλλιδίκη, Κλεισιδίκη, Δημώ, Δημοφώντας και Τριπτόλεμος.
  2. Η πρώτη χρονολογικά ιέρεια της Αργείας Ήρας. Αυτή η Καλλιθόη είναι γνωστή και με τα ονόματα Καλλίθυια, Καλλιθύεσσα, ή και Καλλιθέα. Αναφέρεται ως κόρη του Πείραντα, ο οποίος κατά την παράδοση ίδρυσε πρώτος ιερό στην «`Ηραν Αργολίδα» και έκανε τη θυγατέρα του ιέρεια της θεάς. Επιπλέον σμίλεψε λατρευτικό ξύλινο είδωλο (ξόανο) της θεάς από αχλαδιά που φύτρωνε στην Τίρυνθα. Υπάρχει κάποια ταύτιση της Καλλιθόης αυτής με την Ιώ.
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969