Στην ελληνική μυθολογία η Κλεισιδίκη ήταν μία από τις 4 θυγατέρες του Κελεού, βασιλιά της Ελευσίνας. Αδέλφια της Κλεισιδίκης, παιδιά του Κελεού και της συζύγου του Μετανείρας, ήταν οι Καλλιδίκη, Καλλιθόη, Δημώ, Δημοφώντας και Τριπτόλεμος. Η οικογένεια υποδέχθηκε την περιπλανώμενη θεά Δήμητρα και τη φιλοξένησε στο σπίτι τους.


  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969