Με τον όρο υποτελή κράτη (ή και εξαρτημένα κράτη) ή αντίστοιχα εδάφη, (Subject States), χαρακτηρίζονται γενικά πολιτειακές οργανώσεις που εξαρτώνται από άλλο κράτος ή συνομοσπονδία κρατών, (επικυρίαρχου ή επικυρίαρχων κρατών), υπέρ του οποίου ή των οποίων στερούνται εκείνες τις αρμοδιότητες που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, όπως π.χ. διπλωματική αντιπροσώπευση, ελεύθερη ανάπτυξη συμμαχιών, ελεύθερου εμπορίου κ.λπ.

Έτσι το έδαφος του υποτελούς κράτους αποτελεί στην πραγματικότητα τμήμα του επικυρίαρχου κράτους και οι υπήκοοί του διατηρούν την ιθαγένεια του επικυρίαρχου κράτους.

Παραδείγματα τέτοιων υποτελών κρατών αποτέλεσαν ορισμένα χριστιανικά και οθωμανικά κράτη σε σχέση με την άλλοτε Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν:

Σήμερα συνεχίζουν να υφίστανται πολλά παρόμοια κράτη.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  • Α. Ζιμπουλάκη "Διεθνές Δίκαιο" Αθήνα 1979 σ.53-54.