Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ελληνικό υπουργείο του 1910-1911

Το Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συστάθηκε στις 28 Απριλίου 1910 με τον Νόμο 3724[1] με κύριες αρμοδιότητες τη σύσταση, οργάνωση και διοίκηση Γεωργικών Σταθμών, προτύπων Αγροκηπίων ειδικών Ζωοτεχνικών, Οινοποιητικών, Ελαιοκομικών, Γαλακτοκομικών και Υδατοκομικών Σταθμών και Γεωργικών Χημικών Εργοστάσιων, την φροντίδα περί Σύστασης Γεωργικών Επιμελητηρίων, την Αγροτική Αστυνομία (δραγάτες) και την Αστυνομία των φυτικών ασθενειών την Αστυνομία των Επιζωοτικών και την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Κράτους και την εποπτεία και συντήρηση δενδροστοιχιών και κήπων.[2][3]

Υπουργείο Γεωργίας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση28 Απριλίου 1910, επανασύσταση 30 Ιανουαρίου 1926
Κατάργηση20 Ιουνίου 1911, τελική κατάργηση 6 Σεπτεμβρίου 1926
Αντικαταστάθηκε απόΥπουργείο Εθνικής Οικονομίας
ΔικαιοδοσίαΒασίλειο της Ελλάδος

Το Υπουργείο είχε έξη τμήματα[4]:

 • Τμήμα Α΄: Γεωργίας
 • Τμήμα Β΄: Δασών
 • Τμήμα Γ΄: Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Τμήμα Δ΄: Μεταλλείων
 • Τμήμα Ε΄: Στατιστικής
 • Τμήμα ΣΤ΄: Ειδικού Λογιστηρίου

Μέσα στο Τμήμα Γεωργίας συστάθηκαν τρεις επιθεωρήσεις (Γεωργίας, Φυτικής Υπηρεσίας, Αμπελουργικής και Φυλλοξηρικής).

Για πρώτη φορά εισήχθηκε ο θεσμός του «Νομογεωπόνου» και των «ειδικών» και μετατράπηκαν οι Γεωργικοί σταθμοί (εκτός από 4) σε Αγροκήπια. Εφόσον δεν λειτουργούσαν οι σταθμοί, προβλέφθηκε η ίδρυσή τους με πρωτοβουλία και δαπάνη των Δήμων, Κοινοτήτων Νομών, Σωματείων, με κρατικούς Γεωπόνους) (μέχρις ενός κατά επαρχία) και αφού δεν λειτουργούσε σ' αυτή Κρατικός Σταθμός, Αγροκήπιο ή Σχολή.

Στις 20 Ιουνίου 1911 το Υπουργείο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας[5].

Στις 30 Ιανουαρίου 1926 το υπουργείο ανασυστάθηκε από την δικτατορική Κυβέρνηση Θεόδωρου Πάγκαλου 1925 [6] και παρέμεινε μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 1926, οπότε καταργήθηκε και πάλι από την επαναστατική Κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη 1926, όταν ανασυστάθηκε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας[7].

Υπουργός Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Επεξεργασία

Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Εμμανουήλ Μπενάκης 28 Απριλίου 1910
Σύσταση του Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
20 Ιουνίου 1911
Μετονομασία σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου 1910
- - - -
Κωνσταντίνος Σταμούλης 30 Ιανουαρίου 1926

Επανασύσταση μετά την κατάργηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

6 Μαρτίου 1926 Κυβέρνηση Θεόδωρου Πάγκαλου 1925
Γεώργιος Χαριτάκης 6 Μαρτίου 1926 19 Ιουλίου 1926 Κυβέρνηση Θεόδωρου Πάγκαλου 1925
Γεώργιος Χαριτάκης 19 Ιουλίου 1926 26 Αυγούστου 1926 Κυβέρνηση Αθανασίου Ευταξία 1926
Λουκάς Νάκος 26 Αυγούστου 1926 6 Σεπτεμβρίου 1926 Κυβέρνηση Γεωργίου Κονδύλη 1926


Αναφορές Επεξεργασία

 1. ΦΕΚ Α159/04.05.1910, Περί συστάσεως Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νόμος ΓΨΚΔ΄ (υπ. αριθ. 3724)
 2. Ισχύουσα υγειονομική κτηνιατρική νομοθεσία, Π. Α. Καρβουνάρης, Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 6(3), 843-855, 1955
 3. «ΥπΑΑΤ Ιστορία: Τα πρώτα βήματα στην αρχή του αιώνα». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Δεκεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2018. 
 4. ΦΕΚ Α159/04.05.1910, Περί συστάσεως Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νόμος ΓΨΚΔ΄ (υπ. αριθ. 3724)
 5. ΦΕΚ 150 - 21.06.1911, Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΓΨΚΔ' (υπ. αριθ. 3724) Περί συστάσεως Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, νόμο; ΓΨΣΤΗ΄ (υπ. αριθ. 3798)
 6. ΦΕΚ 35 - 30.01.1926, Περί προσαρτήσεως των υπηρεσιών του κατηργηθέντος Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εις άλλα υπουργεία
 7. ΦΕΚ 294 - 05.09.1926, Περί ανασυστάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας