Ένα υπουργείο εσωτερικών (μερικές φορές ονομάζεται υπουργείο εσωτερικών υποθέσεων) είναι ένα υπουργείο που είναι συνήθως υπεύθυνο για την αστυνόμευση, τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, την εθνική ασφάλεια, την εγγραφή, την εποπτεία των τοπικών κυβερνήσεων, τη διεξαγωγή εκλογών, τη δημόσια διοίκηση και θέματα μετανάστευσης. Ένα τέτοιο υπουργείο συχνά διευθύνεται από έναν υπουργό εσωτερικών, ή έναν υπουργό εσωτερικών υποθέσεων. Σε ορισμένες χώρες, θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την απονομή της δικαιοσύνης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός ξεχωριστού υπουργείου δικαιοσύνης.

Παραπομπές Επεξεργασία