Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ήταν βραχύβιο υπουργείο (26 Ιουλίου 1985 - 25 Απριλίου 1986), που ιδρύθηκε από την Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1985[1] και είχε υπουργό τον Μένιο Κουτσόγιωργα.

Προήλθε από συγχώνευση των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (1964-1985)[2], που έγινε στις 26 Ιουλίου 1985. Με την κατάργησή του 9 μήνες αργότερα, στις 25 Απριλίου 1986, διασπάστηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (1986-2007) και στο Υπουργείο Εσωτερικών (1986-1995)[3].

Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Υπουργός: Μένιος Κουτσόγιωργας 26 Ιουλίου 1985 25 Απριλίου 1986 Κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου 1985 Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Συγχώνευση από Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Υπουργείο Εσωτερικών
Αναπληρωτής Υπουργός: Αθανάσιος Τσούρας 26 Ιουλίου 1985 25 Απριλίου 1986
Υφυπουργός: Χαράλαμπος Καστανίδης 26 Ιουλίου 1985 25 Απριλίου 1986

Αναφορές Επεξεργασία

  1. Κυβέρνησις Ανδρέα Παπανδρέου, Από 5.6.1985 έως 2.7.1989
  2. Ν. 1558/1985, 26 Ιουλίου 1985
  3. Π.Δ. 137/1986 της 24 Απριλίου 1986