Υπουργείο Τουρισμού (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί υπουργείο που ασχολείται με τον τουρισμό και χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες. Μπορεί να αναφέρεται σε:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.