Υπόστρωμα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος υπόστρωμα που σημαίνει γενικά ο υποκείμενος χώρος κάποιου είδους στρώματος μπορεί ν΄ αφορά:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.