Με τον όρο υφή εδάφους ή εδαφική υφή χαρακτηρίζεται γενικά η ποσοστιαία αναλογία των διαφόρων ορυκτών σωματιδίων που απαρτίζουν το έδαφος.

ΓενικάΕπεξεργασία

Γενικά ένα στερεό κλάσμα εδάφους περιλαμβάνει 1,5% μέχρι 5% οργανική ύλη και το υπόλοιπο αντίστροφα από 95% μέχρι 98,5% τεμάχια (θραύσματα) ορυκτών που συγκροτούν ένα εύθρυπτο γαιώδες σύνολο. Στα θραύσματα αυτά που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη των 2 χιλιοστομέτρων αποτελούν χαλίκια και πέτρες τα οποία δεν συμμετέχουν στην όποια δραστηριότητα του εδάφους, αντίθετα με τα μικρότερης διαμέτρου εδαφικά σωματίδια.

Εδαφικά σωματίδιαΕπεξεργασία

Ως εδαφικά σωματίδια εν προκειμένω θεωρούνται τα στερεά εκείνα που έχουν διάμετρο μικρότερη των 2 χλσ. (2 mm), τα οποία και χαρακτηρίζονται ανάλογα σε τρεις κατηγορίες ως άμμος, ιλύς και άργιλος. Ο προσδιορισμός αυτών με βάση τη διάμετρο των σωματιδίων κατά φθίνουσα σειρά είναι:

1. Άμμος, διάμετρος 2,00 - 0,05 χλστ. (2.00 - 0.05 mm)
2. Ιλύς, διάμετρος 0,05 - 0,002 χλστ. (0.05 - 0.002 mm)
3. Άργιλος, διάμετρος μικρότερη από 0,002 χλστ. (< 0.002 mm).

Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα η άμμος διακρίνεται επιμέρους σε χονδρόκοκκη (2 mm - 0.2 mm) και σε λεπτόκοκκη άμμο (0.2 mm - 0.05 mm). Ομοίως και η ιλύς σε χονδρόκοκκη ιλύ (0.05 mm - 0.02 mm) και λεπτόκοκκη ιλύ (0.02 mm - 0.002 mm).

Ταξινόμηση εδάφους κατά υφήΕπεξεργασία

Ανάλογα της εκατοστιαίας περιεκτικότητας των εδαφών στις τρεις παραπάνω κατηγορίες, που ερευνάται με μια ιδιαίτερη διαδικασία γνωστή ως «μηχανική ανάλυση», ή «κοκκομετρική ανάλυση», ταξινομούνται αυτά στους ακόλουθους δώδεκα τύπους υφής.

 1. Άμμος
 2. Πηλώδης άμμος
 3. Αμμώδης πηλός
 4. Πηλός
 5. Αμμοαργιλώδης πηλός
 6. Αργιλώδης πηλός
 7. Αμμοαργιλώδες (έδαφος)
 8. Άργιλος
 9. Ιλυοαργιλώδες (έδαφος)
 10. Ιλυοαργιλώδης πηλός
 11. Ιλυοπηλώδες (έδαφος)
 12. Ιλύς.

Τρίγωνο υφής εδάφουςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τόμ. 22ος, σελ. 109