Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία[1] του αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό μελέτησε πρώτος ο Άγγλος φυσικός Τζάουλ (Joule) και γι αυτό ονομάστηκε φαινόμενο Τζάουλ. Η ποσότητα θερμότητας (Q) που μεταφέρεται σε ένα σώμα για ορισμένο χρονικό διάστημα (t) συνδέεται με τη μάζα (m) του σώματος και τη μεταβολή της θερμοκρασίας του (Δθ). Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται με τη βοήθεια της εξίσωσης της θερμιδομετρίας :

           Q= c * m * Δθ

όπου c=4.200 * J / kg * oC (ειδική θερμότητα του νερού), m η μάζα του νερού σε kg και Δθ η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού (οC).

Θερμότητα - ένταση του ηλεκτρικού ρεύματοςΕπεξεργασία

Όταν διπλασιάζουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (2 * Ι) που διαρρέει τον αντιστάτη, η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από αυτόν τετραπλασιάζεται (4 * Q= 22 * Q). Όταν την τριπλασιάζουμε (3 * Ι), η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται εννεαπλασιάζεται ( 9 * Q= 32 * Q), κ.ο.κ . Άρα η ποσότητα της θερμότητας (Q) που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη είναι ανάλογη του τετραγώνου της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διέρχεται από αυτόν.

Χρόνος - ένταση του ηλεκτρικού ρεύματοςΕπεξεργασία

Όταν ο χρόνος διέλευσης και η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος διατηρούνται σταθερά, η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από έναν αντιστάτη είναι ανάλογη της αντίστασής του.

Χρόνος - θερμότηταΕπεξεργασία

Σε έναν αντιστάτη με σταθερή αντίσταση και όταν η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει διατηρείται σταθερή η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από αυτόν είναι ανάλογη του χρόνου διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Αντωνίου Ν., Δημητριάδης Π., Καμπούρης Κ., Παπαμιχάλης Κ., Παπατσίμπα Λ., Φυσική Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2010