Ο φαροδείκτης είναι βιβλίο (σειρά βιβλίων) που περιέχει όλα τα στοιχεία των φάρων, φανών, φαροικιών, φαρόπλοιων, βοηθημάτων ραντάρ και ηχητικών σημάτων όλης της υδρογείου. Αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό βοήθημα.

Οι σημαντικότεροι διεθνείς φαροδείκτες είναι οι αμερικανικής έκδοσης που είναι 6 τόμοι που εκδίδονται ανά 3μηνο για την υδρόγειο και ετήσια για τα εσωτερικά ύδατα και τις ακτές των ΗΠΑ, (που περιλαμβάνουν τις μεγάλες λίμνες ΗΠΑ και Καναδά) και οι βρετανικής έκδοσης που είναι 12 τόμοι και εκδίδονται ανά 18μηνο.

Περιεχόμενα

Επεξεργασία

Γενικά οι φαροδείκτες κατά τόμο περιέχουν:

 1. Χάρτη της περιοχής που καλύπτει κάθε τόμος.
 2. Χάρτη της υδρογείου με γεωγραφική διαίρεση κατά τόμους χρήσης φαροδεικτών.
 3. Πίνακα εύρεσης απόστασης εμφάνισης φάρου.
 4. Διάγραμμα μηχανικής φωτοβολίας των μικρών φανών, συναρτήσει ισχύος σε κηρία.
 5. Αλφαβητικό ευρετήριο με τους αύξοντες αριθμούς (No) των διαφόρων βοηθημάτων κατά γεωγραφική θέση.
 6. Τέλος παρέχουν κατά στήλες όλα τα στοιχεία ταυτότητας των φάρων που ενδιαφέρουν τους ναυτιλλόμενους. Η παράθεση αυτών των στηλών είναι:
  • 1η στήλη: α/α (No) του φάρου.
  • 2η στήλη: Έτος και τελευταία δημοσίευση αλλαγών με την ένδειξη U αν είναι φάρος "ανεπιτήρητος".
  • 3η στήλη: Στίγμα του φάρου(φ/λ) με τις γεωγραφικές συντεταγμένες.
  • 4η στήλη: Αριθμό και χρώμα φωτός, ισχύ σε κηρία, σήματα ομιχλης εφόσον εκπέμπει.
  • 5η στήλη: "Χαρακτηριστικό" και "περίοδο φάρου".
  • 6η στήλη: Ύψος της φωτιστικής εστίας του φάρου σε πόδες υπέρ την πλήμμη.
  • 7η στήλη: Γεωγραφική φωτοβολία του φάρου.
  • 8η στήλη: Επαναλαμβάνεται το αυτό της 1ης στήλης, για ευκολία.
  • 9η στήλη: Περιγραφή της φαροικίας ή του φαρόπλοιου με το προσεγγίζον ύψος, και
  • 10η στήλη: Παρατηρήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται αναλυτικά χαρακτηριστικά, τυχόν τομείς κλπ.

Στο κάτω μέρος κάθε σελίδας φέρεται με έντονα γράμματα η φράση: all bearings are true, from seaward, δηλαδή "οι διοπτεύσεις που αναφέρονται έχουν ληφθεί από την θάλασσα και έχουν αναχθεί σε αληθείς".

Οι μεταβολές των φάρων και λοιπών σημάτων του φαροδείκτη γνωστοποιούνται με τις αγγελίες προς ναυτιλλομένους με τις οποίες και θα πρέπει τακτικά και επιμελώς να ενημερώνονται οι φαροδείκτες.

Παραπομπές

Επεξεργασία