Η Φιλοκράτειος ειρήνη υπογράφτηκε το 346 π.Χ. ανάμεσα στους Μακεδόνες του Φίλιππου του Β' και των Αθηναίων. Η ειρήνη ονομάστηκε έτσι από τον αντιπρόσωπο των Αθηναίων το Φιλοκράτη.

Προοίμιο

Επεξεργασία

Το 356 π.Χ. άρχισε ο Γ' Ιερός Πόλεμος. Λίγο αργότερα οι Φωκείς μετά την απαγωγή της πλούσιας Βοιωτής κόρης κατάφεραν να καταλάβουν τους Δελφούς. Το 355 π.Χ. συγκλήθηκε αμφικτιονικό συμβούλιο στο οποίο αποφασίστηκε ο πόλεμος κατά των Φωκαίων. Αρχηγοί των Φωκαίων ήταν ο Φιλόμηλος και ο Ονόμαρχος. Το 354 π.Χ. ο Φιλόμηλος νίκησε τους Λοκρούς και τους Θεσσαλούς, αλλά τότε ήρθαν οι Βοιωτοί που βοήθησαν τους Θεσσαλούς και τους Λοκρούς και νίκησαν. Ο Φιλόμηλος τραυματίστηκε και αυτοκτόνησε και τη θέση του την πήρε ο Ονόμαρχος. Ο Ονόμαρχος τότε δημιούργησε μεγάλο μισθοφορικό στρατό περίπου 20.000 ανδρών. Το 353 π.Χ. ο Ονόμαρχος επιτέθηκε κατά του Ορχομενού και τον κατέστρεψε. Ακόμη, επιτέθηκε και κατά της Χαιρώνειας, αλλά απέτυχε λόγω του ερχομού των Βοιωτών. Οι Θεσσαλοί εντωμεταξύ ζήτησαν βοήθεια από τον Φίλιππο Β' λόγω των επιθέσεων του Λυκόφρονα, του τυράννου των Φερών. Όμως ο Ονόμαρχος τον απώθησε με τους 20.000 μισθοφόρους. Ο Φίλιππος Β' τότε υποχώρησε, αλλά κατέλαβε τις Παγασές και έθεσε υπό τον έλεγχό του τον Παγασητικό κόλπο. Το 352 π.Χ., με την μεγάλη άνοδο του Φιλίππου και τη σημαντική του νίκη στο Κροκοπέδιο, η ένωση της Χαλκιδικής θορυβήθηκε κι προσπάθησε να συμμαχήσει με την Αθήνα. Ο Φίλιππος τότε έδωσε την απάντησή του με την επίθεση στη Χαλκιδική το 349 π.Χ., ενώ το 348 π.Χ. είχε καταστρέψει την ένωση της Χαλκιδικής και είχε ισοπεδώσει την Όλυνθο. Τότε ένας πολιτικός της Αθήνας, ο Φιλοκράτης, πρότεινε ειρήνη το 348 π.Χ. στο Φίλιππο. Η αθηναϊκή συνέλευση όμως απέρριψε αυτή την πρόταση και ο πόλεμος συνεχίστηκε. Στη συνέχεια, ο Φίλιππος έστειλε διάφορους στρατηγούς του, οι οποίοι επιτέθηκαν στα νησιά του Αιγαίου που ήταν σύμμαχοι των Αθηναίων.

Οι διαπραγματεύσεις

Επεξεργασία

Το 346 π.Χ. ο Φίλιππος αφήνει να εννοηθεί ότι θα επιτεθεί στη νότια Ελλάδα. Οι Φωκείς μαθαίνοντας τα σχέδια ετοιμάζουν στρατό στις Θερμοπύλες. Ακόμα έχουν την υποστήριξη των Αθηναίων και των Σπαρτιατών. Ο Αρχίδαμος Γ΄ στέλνει στρατό 1.000 οπλιτών και οι Αθηναίοι επιστρατεύουν όλους τους, τους οπλίτες κάτω των 40 ετών. Τότε όμως επειδή ο Φίλιππος έστειλε στρατηγούς στα νησιά του Αιγαίου οι Αθηναίοι αποχώρησαν και απέστειλαν τον Φιλοκράτη, το Δημοσθένη και τον Αισχίνη. Ο Αισχίνης ήθελε να παραδώσει ο Φίλιππος την Αμφίπολη για να κλείσουν την ειρήνη.

Επίλογος

Επεξεργασία

Η πρεσβεία τότε γύρισε στην Αθήνα μαζί με μια μακεδονική για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Η Αθήνα προσπάθησε να κάνει αυτήν την ειρήνη κοινή προς όλους τους Έλληνες. Ο Δημοσθένης όμως δεν συμφωνούσε με αυτή την ειρήνη. Τελικώς η ειρήνη έγινε ανάμεσα στην Μακεδονία και την Αθήνα και τους συμμάχους της από τη Β' Αθηναϊκή Συμμαχία. Οι Αθηναίοι ορκίστηκαν υπό την επιτήρηση της μακεδονικής πρεσβείας. Μερικοί από τους όρους της ειρήνης ήταν η συμμαχία των Αθηναίων με τη Μακεδονία και το τέλος της ηγεμονίας τους στην Αμφίπολη.