Γεγονότα Επεξεργασία

  • Η Σιδώνα πολιορκείται από τις περσικές δυνάμεις.
  • Αφού αναρρώσει από ασθένεια, ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας στρέφει την προσοχή του στις υπόλοιπες αθηναϊκές ελεγχόμενες πόλεις στη Μακεδονία και ειδικότερα στην πόλη Όλυνθο. Οι Αθηναίοι οργανώνουν να στέλνουν βοήθεια.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία