Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Πλατωνικός φιλόσοφος Ξενοκράτης αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Ακαδημίας του Πλάτωνα ως το θάνατό του το 314 π.Χ.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία