Γεγονότα Επεξεργασία

  • Ο Αριστοτέλης επιστρέφει στην Αθήνα, όπου και ιδρύει τη Σχολή του, το περίφημο Λύκειο.
  • Καταστροφή της Θήβας από τον Αλέξανδρο

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία