Γεγονότα Επεξεργασία

  • Μετά τη σημαντική νίκη του επί των Λοκρών, ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας εισέρχεται γρήγορα στη Φωκίδα. Στη συνέχεια στρέφεται νοτιοανατολικά, στην κοιλάδα του Κηφισού, καταλαμβάνει την Ελάτεια και αποκαθιστά τις οχυρώσεις της πόλης.
  • 2 Αυγούστου - Ο μακεδονικός στρατός υπό την ηγεσία του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας νικά τις συνασπισμένες δυνάμεις της Αθήνας και της Θήβας στη μάχη της Χαιρώνειας, εξασφαλίζοντας τη μακεδονική ηγεμονία στην Ελλάδα και το Αιγαίο.
  • Αύγουστος/Σεπτέμβριος - Ο Πέρσης στρατηγός και σατράπης Βαγώας πέφτει σε δυσμένεια από τον βασιλιά Αρταξέρξη Γ' της Περσίας. Ο Βαγώας επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία αντικαθιστώντας τον Αρταξέρξη με τον νεώτερο γιο του, τον Αρταξέρξη Δ', τον οποίο πιστεύει ότι θα είναι ευκολότερο να ελέγξει. Έτσι ο Βαγώας δολοφονεί τον Αρταξέρξη Γ' και όλους τους γιους του, εκτός από τον Αρταξέρξη Δ', ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται στο θρόνο από τον Βαγώα. Ο Αρταξέρξης Δ' είναι κάτι περισσότερο από μαριονέτα-βασιλιάς, ενώ ο Βαγώας ενεργεί ως η κινητήριος δύναμη πίσω από το θρόνο.

Γεννήσεις Επεξεργασία

Θάνατοι Επεξεργασία