Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Στη Σαμαρκάνδη ο Αλέξανδρος σκοτώνει τον Κλείτο, έναν από τους πιο αξιόπιστους διοικητές του, τον φίλο και τον αδερφό του, αλλά η υπερβολική του έκπληξη οδηγεί τον στρατό να περάσει ένα διάταγμα που καταδικάζει τον Κλείτο μετά θάνατον.
  • Ο Σπιταμένης θέτει όλη τη Σογδιανή σε εξέγερση φέρνοντας τους Μασσαγέτες, έναν λαό της σκυθικής συνομοσπονδίας.

Γεννήσεις

Επεξεργασία
  • Κλείτος ο Μέλας, υπολοχαγός και φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • Σπιταμένης, Πέρσης ευγενής