Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Φιλομήλα είναι γνωστά τα παρακάτω τρία διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Η μητέρα του ήρωα Πατρόκλου σε κάποιους συγγραφείς, που άλλοι την αναφέρουν ως Σθενέλη ή Πολυμήλη.
  2. Θυγατέρα του Άκτορα, σύζυγος του Πηλέα και, σύμφωνα με κάποια παράδοση, μητέρα του Αχιλλέα.
  3. Θυγατέρα του βασιλιά των Αθηνών Πανδίωνα, γνωστή από τον μύθο Τυρέως-Πρόκνης-Φιλομήλας που βρίσκεται στο λήμμα Πρόκνη

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969, σελ. 701