Φιλοτελισμός ονομάζεται το χόμπυ της συλλογής αλλά και της μελέτης των γραμματοσήμων.

Τα βασικά αξεσουάρ ενός φιλοτελιστή:Άλμπουμ γραμματοσήμων, λαβίδα και μεγεθυντικός φακός. Εδώ εξετάζεται το γραμματόσημο του ενός μάρκου των Γερμανικών Ταχυδρομείων που εκδόθηκε το 1946.

Το γεγονός ότι κάθε χώρα εκδίδει συνεχώς μια πληθώρα από διαφορετικά γραμματόσημα οδήγησε από την αρχή πολλούς ανθρώπους στην αναζήτηση και συγκέντρωση όσων περισσότερων από αυτά μπορούσαν. Το μικρό τους μέγεθος κάνει εύκολη τη συλλογή και τοποθέτησή τους (συνήθως σε ειδικά άλμπουμ) και ενθαρρύνει την αλληλογραφία με ανθρώπους από διάφορα μέρη του πλανήτη. Πολλά σπάνια γραμματόσημα έχουν αποκτήσει μεγάλη φήμη και είναι αρκετά ακριβά, ενώ κάποιες μικρές χώρες παράγουν περισσότερα γραμματόσημα από όσα «χρειάζονται», απευθυνόμενες στους συλλέκτες και στο κέρδος που θα προέλθει από τη διάθεσή τους.

Αποκλειστικά για φιλοτελικούς σκοπούς εκδίδονται τα φεγιέ, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γράμματα.

Κάθε καινούρια σειρά γραμματοσήμων συνοδεύεται και από διάφορα άλλα αντικείμενα συλλεκτικής αξίας, όπως τα παρακάτω:

  • Φάκελος Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας: Πρόκειται για έναν ή περισσότερους φακέλους (ανάλογα με το πλήθος των γραμματοσήμων) οι οποίοι απεικονίζουν συνήθως κάποια παράσταση σχετική με τη θεματολογία της σειράς. Οι φάκελοι έχουν κολλημένα τα γραμματόσημα της σειράς σφραγισμένα με ειδική αναμνηστική σφραγίδα.
  • Κάρτες Maximum Prepaid: Κάρτες οι οποίες περιέχουν ένα γραμματόσημο η κάθε μία, με παραστάσεις σχετικές με το εκάστοτε γραμματόσημο.

Είδη συλλογών

Επεξεργασία

Η συλλογή γραμματοσήμων είναι δύο ειδών. Μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή κατά χώρες έκδοσης ή κατά θέμα.

Συλλογή ανά χώρα

Επεξεργασία

Η πιο παλαιά μορφή είναι η συλλογή ανά χωρα. Ο συλλέκτης μαζεύει τα γραμματόσημα ενός κράτους, το σύνολο της διάρκειας έκδοσης γραμματοσήμων μιας χώρας ή μιας ορισμένης περιόδου ή κατηγορίας εκδόσεων μόνο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρες με μακρά εκδοτική ιστορία.

Θεματική συλλογή

Επεξεργασία

Οι θεματικές συλλογές συγκεντρώνουν γραμματόσημα ανεξαρτήτως χώρας έκδοσης με βάση μόνο το θέμα της. Θέματα συλλογής αποτελούν κάποιο συγκεκριμένο ζώο ή λουλούδι (ή μια ευρύτερη κατηγορία τους), το σκάκι, ο προσκοπισμός, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα γραμματόσημα που εκδίδουν σε συνεργασία οι ευρωπαϊκές χώρες (Europa-CEPT) ή οποιοδήποτε θέμα θα μπορούσε να ενδιαφέρει το συγκεκριμένο συλλέκτη.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
 
Μεγάλη κεφαλή του Ερμή, το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο, που ξεκίνησε να κυκλοφορεί το 1861. Το συγκεκριμένο είναι τα 5 λεπτά (πράσινο) του 1886.