Φλοιός

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η έννοια, λέξη ή όρος φλοιός μπορεί να αναφέρεται:

Βιολογία & Ιατρική

Επεξεργασία
 • Στην Ιατρική ο φλοιός είναι η εξωτερική στιβάδα οργάνου ή μέλους τού σώματος η οποία έχει ξεχωριστή δομή και λειτουργία και ειδικότερα:
  • Στον εγκεφαλικό φλοιό μια δομή στον εγκέφαλο των σπονδυλωτών.
  • Στον όρο οπτικό φλοιό που αναφέρεται στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό.
  • Στον κινητικό φλοιό έναν όρο που περιγράφει τις περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση εκούσιων κινητικών λειτουργιών.
 • Στη βοτανική, στον φλοιό που είναι το σύνολο των ιστών που αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα των ριζών ή καρπών ή κορμών ή κλαδιών των φυτών.

Φυσική & πληροφορική

Επεξεργασία
 • Φλοιός ή κέλυφος (αγγλικός όρος: shell) στην επιστήμη υπολογιστών είναι ένα τμήμα λογισμικού το οποίο παρέχει μία διασύνδεση προς τους χρήστες.
 • Στην πυρηνική φυσική στον ηλεκτρονιακό φλοιό που αφορά στην περιοχή κίνησης ενός ηλεκτρονίου.
 • Στην πυρηνική φυσική στο φλοιό σθένους.

Στη Γεωλογία

Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.