Καρπός

ο καρπός στη βοτανική θεωρείται το μέρος ενός φυτού που αναπτύσσεται ώστε να είναι δυνατόν να γίνει αναπαραγωγή
Σχηματική αναπαράσταση καρπού
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Καρπός (αποσαφήνιση).

Ο καρπός (λατ. fructus) στη βοτανική θεωρείται το σύνολο των ιστών του θηλυκού και των γύρω από αυτό μερών του άνθους, οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες εκείνες τις διεργασίες που συμβαίνουν στις σπερματικές βλάστες, κατά τα διάφορα στάδια αναπτύξεώς τους, μετά τη γονιμοποίηση ή και χωρίς αυτή.

Ο σχηματισμός του καρπούΕπεξεργασία

Η ανάπτυξη του καρπού αρχίζει μετά τη γονιμοποίηση. Στα αγγειόσπερμα συντελείται διπλή γονιμοποίηση, δηλαδή γονιμοποίηση του ωοκυττάρου και των πολικών πυρήνων, και παράγονται το διπλοειδές ζυγωτό, το οποίο εξελίσσεται και δίνει το διπλοειδές έμβρυο, και το πολυπλοειδές ενδοσπέρμιο. Εκτός όμως από τις γονιμοποιημένες σπερματικές βλάστες, οι οποίες θα δώσουν τα σπέρματα και το ενδοσπέρμιο, στον σχηματισμό του καρπού λαμβάνουν μέρος και άλλοι ιστοί της ωοθήκης και της ανθοδόχης του άνθους[1].

Ο καρπός είναι μια δομή των φυτών που περιέχει τους σπόρους τους. Το περικάρπιο μπορεί να είναι σαρκώδες (όπως στις ράγες ή τις δρύπες).

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

  1. Δροσόπουλος Ι.Β. (1989) Στοιχεία της φυσιολογίας αναπτύξεως και ωριμάνσεως των καρπών. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. σελ.156. Αθήνα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία