Η πτέρναφτέρνα) είναι το μεγαλύτερο οστού του ταρσού. Σχηματίζει το σκελετικό υπόβαθρο της πτέρνας. Βρίσκεται κάτω από τον αστράγαλο, τον οποίο και υποβαστάζει. Είναι ένα ακανόνιστο τετράπλευρο οστό, με τον επιμήκη άξονα προσανατολισμένο συνήθως κατά μήκος της μέσης γραμμής του ποδιού. Μέρος της προεξέχει πίσω από την ποδοκνημική άρθρωση. Η πτέρνα πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται για την διάγνωση οστεοπόρωσης με υπερήχους.

Απεικόνιση της αριστέρης πτέρνας, όπως φαίνεται από κάτω

Περιγραφή Επεξεργασία

Η πτέρνα έχει σχήμα ακανόνιστου τετράπλευρου. Η οπίσθια επιφάνειά της προεξέχει πίσω από την ποδοκνημική άρθρωση και είναι κυκλική. Η οπίσθια επιφάνεια της πτέρνα διαιρείται σε τρία τμήματα, άνω , μέσο και κάτω. Στο μέσο τμήμα καταφύεται ο πτερνικός ή αχίλλειος τένοντας. Το κάτω είναι καμπύλο και αποτελεί τη περιοχή στήριξης του βάρους του σώματος στη πτέρνα και συνεχίζει στη πελματιαία επιφάνεια του οστού αποτελώντας το κύρτωμα της πτέρνα. Το κύρτωμα προεξέχει στο πρόσθιο τμήμα του προς τα πλάγια με την μορφή δύο αποφύσεων, το έσω και έξω φύμα της πτέρνας, με το έσω φύμα να είναι μεγαλύτερο. Τα δύο φύματα χωρίζονται με μια σφηνοειδή εντομή. Στην πρόσθια κάτω επιφάνεια της πτέρνας υπάρχει ένα φύμα, το πρόσθιο φύμα της πτέρνας που χρησιμεύει για την πρόσφυση του βραχέος πελματικού συνδέσμου του ποδιού. Η έξω επιφάνεια είναι ομαλή με εξαίρεση δύο προεξοχές. Η πιο πρόσθια είναι περονιαία τροχιλία και η πιο πίσω χρησιμεύει ως σημείο πρόσφυσης του πτερνοπερονιαίου τμήματος του έξω πλάγιου συνδέσμου της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Η έσω επιφάνεια της πτέρνας είναι κοίλη και εμφανίζει το υπέρεισμα του αστραγάλου, ένα οστεΐνο χείλος που προεξέχει προς τα έσω και υποβαστάζει την κεφαλή του αστραγάλου. Στο κάτω μέρος του υπερείσματος υπάρχει μια αύλακα με κατεύθυνση μπρος-πίσω, από την οποία περνά ο τένοντας του μακρός εκτείνοντος το μεγάλο δάκτυλο. Στην άνω επιφάνεια του υπερείσματος υπάρχει μια αρθρική επιφάνεια, η μέση αστραγαλική αρθρική επιφάνεια, για την άρθρωση με την αντίστοιχη επιφάνεια στον αστράγαλο. Στην άνω επιφάνεια του σώματος της πτέρνας βρίσκονται επίσης άλλες δύο αρθρικές επιφάνειες, η πρόσθια και η οπίσθια αστραγαλική αρθρική επιφάνεια, οι οποίες αρθρώνονται με τις αντίστοιχες αρθρικές επιφάνειες του αστραγάλου. Η οπίσθια αρθρική επιφάνεια είναι η μεγάλη. Ανάμεσα στην οπίσθια και τις άλλες δύο αρθρικές επιφάνειες βρίσκεται μια βαθειά αύλακα, η πτερνική αύλακα. Αυτή η αύλακα μαζί με την αστραγαλική αύλακα του αυχένα του αστραγάλου σχηματίζουν τον ταρσιαίο κόλπο, ο οποίος είναι ορατός όταν ο σκελετός παρατηρείται από έξω. Το πρόσθιο μέρος της πτέρνας αρθρώνεται με το κυβοειδές οστό.

Πηγές Επεξεργασία

  • R.L. Drake, W. Vogl, A.W.M. Mitchell, Ανατομία Gray’s, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία