Το φωτόμετρο είναι μια συσκευή μέτρησης της ποσότητας του φωτός. Στη φωτογραφία το φωτόμετρο χρησιμοποιείται συχνά για τον καθορισμό της σωστής έκθεσης. Τυπικά το φωτόμετρο περιλαμβάνει έναν υπολογιστή (αναλογικό ή ψηφιακό), ο οποίος καθορίζει την ταχύτητα κλείστρου και τον αριθμό #F (αριθμός διαφράγματος ανοίγματος) που χρειάζεται για την βέλτιστη έκθεση, σε δεδομένες συνθήκες φωτισμού και ταχύτητα φιλμ.

Γαλβανομετρικό φωτόμετρο για ερασιτέχνες φωτογράφους, παλιού στυλ (1968), κατασκευής ΕΣΣΔ, μοντέλο "Leningrad-4"

Τα φωτόμετρα χρησιμοποιούνται επίσης στην διεύθυνση φωτογραφίας στον κινηματογράφο αλλά και στη σκηνογραφία, για τον καθορισμό του βέλτιστου επιπέδου φωτός για μια σκηνή. Χρησιμοποιούνται και στο γενικότερο χώρο του φωτισμού, όπου μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του περιττού οικιακού φωτισμού, της εξωτερικής φωτορύπανσης, αλλά και στον καθορισμό των κατάλληλων επιπέδων φωτισμού για την ανάπτυξη καλλιεργειών.