Ο Φόλκε Μπερναντότε Κόμης του Βίσμποργκ (Folke Bernadotte af Wisborg, 2 Ιανουαρίου 1895 - 17 Σεπτεμβρίου 1948) ήταν Σουηδός αξιωματικός του στρατού και φιλάνθρωπος.

Φόλκε Μπερναντόττε

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Folke Bernadotte: Das Ende. Meine Verhandlungen in Deutschland im Frühjahr 1945 und ihre politischen Folgen. Europa-Verlag, Zürich und New York 1945
  • Folke Bernadotte: An Stelle von Waffen. Verlagsanstalt Hermann Klemm, Freiburg i.Br. (ohne Jahresangabe, um 1950); englische Ausgabe: Instead of Arms: Biography of a Red Cross Leader. Hodder and Stoughton, London 1949; schwedische Ausgabe: I stället för vapen. Stockholm 1948
  • Sven Svenson, Grete Berges: Folke Bernadotte: ein Kämpfer für Freiheit und Frieden. Reinhardt Verlag, Basel 1953
  • Ralph Hewins: Count Folke Bernadotte: His Life and Work. Hutchinson University Library, London 1949
  • Sune Persson: Rettung im letzten Augenblick. Folke Bernadotte und die Befreiung Tausender KZ-Häftlinge durch die Aktion »Weiße Busse«. Åke Svenson: Die Weißen Busse (1945). Walter Schellenberg: Tagebuchskizze »Trosa-Memorandum« mit einer Einleitung von Stefan Scheil, Landt Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-938844-19-9
  • Ted Schwarz: Walking With the Damned: The Shocking Murder of the Man Who Freed 30,000 Prisoners From the Nazis. Paragon House Publishers, New York 1992, ISBN 1-55778-315-2