Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Φύλακος είναι γνωστά τα παρακάτω τρία διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Ο ιδρυτής και επώνυμος ήρωας της πόλεως Φυλάκη στη Φθιώτιδα. Ο Φύλακος ήταν γιος του βασιλιά της Φωκίδας Δηίονα και της Διομήδης. Πήρε ως σύζυγό του την Κλυμένη, τη μία από τις τρεις Μινυάδες. Γιος τους ήταν ο `Ιφικλος και κόρη τους η Αλκιμάχη. Ο Φύλακος αυτός αναφέρεται τόσο στην Ιλιάδα (Β 705), όσο και στην Οδύσσεια (ο 231) του Ομήρου.
  2. Τοπικός ήρωας των Δελφών που ως πνεύμα προστάτευσε το μαντείο από τους Πέρσες το 480 π.Χ. μαζί με τον Αυτόνοο και πάλι το 279 π.Χ. κατά την εισβολή των Γαλατών.
  3. Τρώας ευγενής που αναφέρεται στην Ιλιάδα (Ζ 35).


  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 702
  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 945