Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

(Ανακατεύθυνση από ΧΥΤΑ)

Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) είναι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των απορριμμάτων των πόλεων. Η διαμόρφωση του χώρου των ΧΥΤΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοξικά, οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα τυχόν κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα υλικά.

ΧΥΤΑ Φυλής
ΧΥΤΑ Μαλλίων
ΧΥΤΑ στην Μακεδονία

Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη. Έπειτα από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται το κλείσιμο των χώρων απόθεσης, και στα έτη που ακολουθούν γίνονται τα κατάλληλα έργα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή, με το θάψιμο των σκουπιδιών και τη στεγανοποίηση του χώρου με γεωμεμβράνες, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση της περιοχής. Τα έργα αυτά μπορεί να διαρκέσουν έως και 20 χρόνια.

Ενεργές και ανενεργές χωματερές στην Ελλάδα

Επεξεργασία
 • ΧΥΤΑ Φυλής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.)
 • ΧΥΤΑ Ταγαράδες ανεν.
 • ΧΥΤΑ Μαυροράχης (Δ.Ι.Α.Δ.Υ.Μ.Α.)
 • Χωματερή Κουρουπητού ανεν. [1]
 • ΧΥΤΑ Λευκίμης
 • ΧΥΤΑ Θεσσαλίας
 • Χωματερή Κωστούλα ανεν.
 • ΧΥΤΑ Δομοκού (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.)
 • ΧΥΤΑ Ακτίου (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.)
   
  ΧΥΤΑ στην Αθήνα


Παραπομπές

Επεξεργασία