Χάλκινα πνευστά της συμφωνικής ορχήστρας

Αυτό το λήμμα αφορά την ομάδα των χάλκινων πνευστών στα πλαίσια της συμφωνικής ορχήστρας. Για άλλα χάλκινα πνευστά, δείτε: αερόφωνα.

Τα χάλκινα πνευστά αποτελούν κατηγορία πνευστών οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας, της μπάντας και άλλων μουσικών συνόλων, συνδυαζόμενα συχνά με τα ξύλινα πνευστά. Όπως δηλώνει και η ονομασία τους, είναι φτιαγμένα από χαλκό ή ορείχαλκο.

Χωρίζονται σε τέσσερις βασικές ομάδες:

Το σαξόφωνο, αν και χάλκινο εκ κατασκευής, παίζει μαζί με τα ξύλινα πνευστά. Η συνηθέστερη σύνθεση χάλκινων πνευστών, εντός του πλαισίου της συμφωνικής ορχήστρας, περιλαμβάνει 4 κόρνα, 3 τρομπέτες, 3 τρομπόνια και μία τούμπα.

Άλλα χάλκινα πνευστά είναι το φλικόρνο, η κορνέτα, το ευφώνιο καθώς και κάποια τα οποία έχουν υποπέσει σε αχρηστία (π.χ. οφικλείδα κλπ).

Δείτε επίσης

Επεξεργασία