Κρουστά της συμφωνικής ορχήστρας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Τα κρουστά όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας με την ευρύτερη χρήση είναι:

Στα παραπάνω μπορεί να προστεθεί και η τσελέστα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για πληκτροφόρο όργανο που μοιάζει με το πιάνο, ωστόσο ο ήχος του μοιάζει με αυτόν του μεταλλόφωνου.

Το τύμπανο αποτελεί το μοναδικό ίσως κρουστό όργανο που είναι παρόν σχεδόν σε όλες τις μορφές ορχηστρικής μουσικής. Στη συμφωνική ορχήστρα, τα τύμπανα παίζονται από έναν ειδικό εκτελεστή, ο οποίος συνήθως δεν συμμετέχει στην εκτέλεση κάποιου άλλου κρουστού. Διαφορετικά, είναι σύνηθες ένας εκτελεστής κρουστών, κατά τη διάρκεια του μουσικού έργου, να εναλάσει και διαφορετικά κρουστά όργανα. Η ομάδα των κρουστών έχει τις περισσότερες φορές έναν εκτελεστή για τα τύμπανα και τουλάχιστον άλλους τρεις για το σύνολο των υπολοίπων κρουστών. Ωστόσο, ο αριθμός των εκτελεστών κρουστών δεν είναι γενικά αυστηρα καθορισμένος και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις απαιτήσεις του μουσικού έργου.

Ο ρόλος των κρουστών στη συμφωνική ορχήστρα είναι κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της δυναμικής και ο τονισμός του ρυθμού της μουσικής.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία