Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Χαλκός είναι γνωστός ένας γιος του Αθάμαντα και (μάλλον) της Ινούς, της δεύτερης από τις τρεις συζύγους του. Ομοθαλή αδέλφια του Χαλκού ήταν ο Λέαρχος και ο Μελικέρτης, ενώ ετεροθαλή ο Φρίξος και η Έλλη, ο Λεύκωνας, ο Ερύθριος, ο Σχοινέας και ο Πτώος. Ο Χαλκός μυθολογείται ότι υπήρξε ο εφευρέτης του σημαντικότερου αμυντικού όπλου της αρχαιότητας, της ασπίδας.

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969