Αυτό το λήμμα αφορά τα πνευματικά πλάσματα με το όνομα Χερουβείμ. Για για το ελληνικό μουσικό συγκρότημα, δείτε: Χερουβείμ (συγκρότημα).

Τα χερουβείμ ή χερουβίμ (Εβρ. כרוב‎, χερούβ στον ενικό) είναι υψηλόβαθμα αγγελικά ή πνευματικά πλάσματα στην υπηρεσία του Θεού.

Εξαπτέρυγο χερούβ σε μεσαιωνικό χειρόγραφο (1156)

Οι πληροφορίες που δίνονται στη Βίβλο είναι ότι:

α) πρόκειται για αγγελικά πλάσματα, ή αγγελιαφόρους,
β) ενήργησαν ως φύλακες του Κήπου της Εδέμ μετά την εκδίωξη του Αδάμ και της Εύας, προασπίζοντας το θεϊκό θέλημα (Γένεση 3:24),
γ) περιστοιχίζουν τον θρόνο του Θεού, δηλαδή βρίσκονται ενώπιον της παρουσίας του Θεού, έτοιμα να εκπληρώσουν οποιαδήποτε εντολή Του και
δ) αποτελούν μέρος του ουράνιου άρματος του Θεού (Ιεζεκιήλ 1:5-28· 9:3· 10:1-22· 11:22).

Στη σκηνή του μαρτυρίου του αρχαίου Ισραήλ, δυσδιάστατες και τρισδιάστατες απεικονίσεις χερουβείμ χρησιμοποιήθηκαν στην εσωτερική διακόσμησή της, ενώ το ίδιο συνέβη και με τη διακόσμηση του Ναού που οικοδόμησε ο Σολομών. (Έξοδος 26:1, 31· 36:8, 35· 1 Βασιλέων 6:29· 7:28, 32, 35, 36· 2 Χρονικών 3:7· Ιεζεκιήλ 41:18–20, 25)

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία περιγράφονται ως τάγμα ασωμάτων, το οποίο πλαισιώνει τον Θρόνο του Θεού. Αναφέρονται μάλιστα συχνά ως «πολυόμματα χερουβείμ», σε αντίθεση με τα «εξαπτέρυγα σεραφείμ». Στην ορθόδοξη υμνολογία, είναι γνωστός ο χερουβικός ύμνος (ή απλώς «χερουβικό»), του οποίου το όνομα αναφέρεται στα Χερουβείμ.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Enhanced Strong’s Lexicon, James Strong, Oak Harbor, WA, Logos Research Systems, 1995. (Αρ. λέξης 03742).
  • The Anchor Bible Dictionary, Freedman, David Noel, New York, Doubleday, 1997/1992.
  • Pseudo-Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia, [Patristische Texte und Studien 36. Berlin: De Gruyter, 1991]

Βλέπε επίσης Επεξεργασία