Τα χονδροκύτταρα είναι τα μοναδικά κύτταρα τα οποία μπορούν να εντοπιστούν στο χόνδρινο ιστό. Κύριος ρόλος τους είναι η παραγωγή και συντήρηση του χόνδρου. Μπορούν να οργανωθούν με διάφορους τρόπους σχηματίζοντας έτσι και διαφορετικούς τύπους χόνδρου.

Παραπομπές

Επεξεργασία