tr Bu kullanıcının anadili Türkçe dir.
Animated-Flag-Turkey.gif Αυτός ο χρήστης μένει στην Τουρκία.
el-0 Αυτός ο χρήστης δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά (ή με δυσκολία).
Türkçe: Ben Ğaaw. Türk'üm.
Ελληνική: Εγώ Ğaaw. Είμαι από την Τουρκία.
(Elli̱nikí̱: Egó̱ Ğaaw. Eímai apó ti̱n Tourkía.)
Βλέπε ειδικότερα.:[1]
(Vlépe eidikótera.:)