Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Παύλος Μελάς» αξιόλογο λήμμα.
Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Παύλος Μελάς» αξιόλογο λήμμα.
Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Μάχη του Μελιγαλά» αξιόλογο λήμμα.
Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Μάχη του Μελιγαλά» αξιόλογο λήμμα.
Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος» ένα καλό λήμμα.
Αυτός ο χρήστης συνέβαλε ώστε να γίνει το λήμμα «Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος» ένα καλό λήμμα.


γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Μτ. ι,16


τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακῶμεν· καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι.


«Η απόκλιση ανάμεσα στην επιστημονική και τη δημόσια ιστορία αποτελεί σοβαρό πολιτιστικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Η δημόσια ιστορία κυριαρχείται από μύθους και αφηγήσεις φορτισμένες συναισθηματικά. Και την ώρα που η επιστημονική ιστορία γίνεται όλο και πιο σοβαρή, λύνει προβλήματα της εθνικής συγκρότησης, η δημόσια ιστορία- σχολικά εγχειρίδια, τηλεόραση, εκλαϊκευτικά βιβλία- αναπαράγει στερεότυπα, συνήθως μέσω ερασιτεχνών λογίων».
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Τα Νέα, 22.ΙΙΙ.2010.
Αυτός ο χρήστης ενδιαφέρεται για την ιστορία.Αυτός ο χρήστης είναι Δρ. Ιστορίας.